Lakiasiantoimisto Andersin Oy

045 346 6496
toimisto@lakitoimistoandersin.com
lakitoimisto savonlinna

Usein kysytyt kysymykset

Lähtökohtaisesti jokaisen työsuhteen taustalla on työsopimus, joka voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti.

Poikkeuksetta on suositeltavaa, että työsopimus tehdään kirjallisesti ja että molemmat osapuolet myös allekirjoittavat sopimuksen. Kirjallinen työsopimus on omiaan ennaltaehkäisemään työsuhteeseen liittyvien erimielisyyksien ja/tai riitaisuuksien syntymistä, sillä kirjallisesti laadittu työsopimus luo selkeät pelisäännöt sopijapuolille ja työntekijän on huomattavasti helpompi vedota oikeuksiinsa epäselvyys- tai sopimusrikkomustilanteissa. Näin menetellen vältytään siis usein turhilta riidoilta, joita saattaisi syntyä suullisen työsopimuksen johdosta.

Pelkkä kirjallisesti laadittu työsopimuskaan ei ole välttämättä riittävä epäselvyyksien välttämiseksi ja työntekijän oikeuksien turvaamiseksi, mikäli sopimus on laadittu sisällöltään tai tarkoitukseltaan liian avoimesti tai epäselvästi. On ajateltavissa, että kun työsopimuksessa mainitaan osapuolten

tietojen lisäksi palkan suuruus, työaika, työn alkamisajankohta ja onko työsopimus määräaikainen, vaiko toistaiseksi voimassa oleva, niin asia siististi paketissa.

Edellä mainittujen seikkojen sisällyttäminen sopimukseen on jo kelpo alku, mutta hyvä työsopimus sisältää monta muutakin olennaista seikkaa. Esimerkiksi sovellettava työehtosopimus on syytä selvittää sekä mainita ja työsuhteen mahdollinen määräaikaisuus sekä koeaika asettaa puolestaan omat edellytyksensä sopimuslausekkeille.

Suosittelemme, että otat yhteyttä toimistoomme, jotta voimme varmistaa oikeuksiesi toteutumisen tulevassa työsuhteessasi.

Autamme mielellämme työsopimuksen laatimiseen liittyvissä kysymyksissä sekä esille mahdollisesti nousseissa erimielisyys- tai riitatilanteissa.